Rabiff.se och Rabiffsthlm.se går samman

För att ge alla råbiffälskare mer info och bättre service går nu siten rabiff.se samman med rabiffsthlm.se. 

Grundaren till rabiff.se ingår numera i rabiffsthlm:s redaktion och testgrupp.

Vi kommer att inledningsvis att ha fortsatt fokus på Stockholm men är intresserade av andra delar av Sverige
och tar gärna emot tips och synpunkter för en framtida utvidgning av vårt område.

Även till påsk kan man med fördel intaga en råbiff, det är ju en äggula med.

Glad Påsk önskar

Redaktionen

Lämna en kommentar